O technologii HTML 5 w Wikipedii

strony internetowe rybnik strony internetowe rybnik
HTML5 ? język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www.
Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C1. .

Widok do druku:

strony internetowe rybnik